Chinese (Traditional) Chinese (Simplified) English Japanese

我們會2017年賀年卡

       我們會今年的賀年卡, A3雙面卡紙印刷後對摺。用兩張這樣的賀年卡,可以摺制一個正十二面體年曆。(也可以用A4紙打印附件摺制)下是教制作視頻鏈接。

https://www.youtube.com/watch?v=wac4kwWRr8Q&

印刷成品

第四稿封面
附件:
Download this file (十二面體年曆印刷版.pdf)十二面體年曆印刷版.pdf[ ]1984 Kb